top of page

O PSOE de Camba e Unidade por Rodeiro asinaron onte o pacto de goberno

Tamén desvelaron as áreas delegadas a cada concelleiro

Laura Moure/Rodeiro

As pasadas eleccións municipais deron como resultado un cambio de goberno en Rodeiro, no que o PP perdeu a maioría absoluta, o que fixo que o socialista José Luis Camiñas se fixera coa Alcaldía de Camba. No pleno de investidura o PSOE contou co apoio de Unidade por Rodeiro e este venres confirmouse o bipartito co que gobernarán ao longo destes vindeiros catro anos. Desta forma, Alberte Lamazares, de UxR, será o tenente de alcalde.

Lamazares e Camiñas, onte. Autor: Ecos da Comarca.

Este venres tivo lugar no salón de plenos a sinatura de pacto de goberno entre PSOE de Rodeiro e UxR e tamén se desvelaron as áreas delegadas.


Publicidade

Así mediante unha Resolución de Alcaldía, de conformidade co que dispoñen os artigos 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), artigo 61.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALG) e artigos 43 e 44 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF),

RESOLVO:


Primeiro.- Conferir delegacións especiais nos servizos que se especifican a favor dos/as concelleiros/as que deseguido se sinalan. As delegacións comprenderán a dirección interna e

a xestión dos servizos correspondentes en todo o Concello, excluída a facultade de resolver

mediante actos administrativos que afecten a terceiros.


Publicidade

Alberte Lamazares Casero: economía, educación, deportes, xuventude e sector primario.

Begoña Vázquez López: urbanismo, traballo e servizos sociais.

Manuel García Deza: servizos básicos, medio ambiente e emerxencias.

Patricia Hermida Deza: infancia, igualdade e transformación dixital.

Julia Dacal Juiz: cultura, turismo, patrimonio, comercio e sanidade.

Segundo.- Desta Resolución darase conta ao Pleno do Concello na primeira sesión que celebre

e notificarase persoalmente aos/ás designados/as, publicándose no taboleiro de anuncios do

Concello e no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da efectividade dos devanditos

nomeamentos e delegacións dende o día seguinte á data da presente Resolución.

0 comentarios

Comments


IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page