top of page

Emprego

Ecos da Comarca_logo.png
Perruquería Marisa.gif
LOGO EMPLEO.PNG

PINCHES DE COCIÑA

XORNADA COMPLETA. NON É NECESARIA EXPERIENCIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3136

Localidade

Teo

Data

27/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

MÉDICOS, MEDICINA XERAL

MÉDICO/A PARA RESIDENCIA DE TERCEIRA IDADE. CONTRATO TEMPORAL PARA COBERTURA DE BAIXA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3162

Localidade

Santiago de Compostela

Data

27/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

DOCENTE OBRADOIRO EMPREGO

DOCENTE OBRADOIRO EMPREGO ORDES-FRADES-MESÍA. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE NIVEL 1 "ACTIVIDADES AUXLIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES" (AGAR0309). REQUISITOS RD 682/2011, DE 13 DE MAIO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2796

Localidade

Ordes

Data

27/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AXUDANTES DE VETERINARIA

XORNADA COMPLETA. REFORZO TECNICO EN TAREFAS DE VACINACION DE GANDO. PERMISO DE CONDUCIR.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3165

Localidade

Santiago de Compostela

Data

27/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC

CARPINTEIRO METÁLICO-SOLDADOR DE PEQUENAS ESTRUCTURAS. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA (240 DÍAS). PERMISO DE CONDUCIR B1. DESEMPREGADO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3096

Localidade

Arzúa

Data

24/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

GARDAS DE OBRA

VIXILANTE/A NOCTURNO DE OBRA CIVIL CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. CARNÉ CONDUCIR B. VALORABLE EXPERIENCIA EN OBRAS FERROVIARIAS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3108

Localidade

Ordes

Data

24/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ELECTROMECÁNICOS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (MANTEMENTO E REPARACIÓN EN XERAL)

IMPRESCINDIBLE CUMPLIR REQUISITOS PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS CON FORMACIÓN PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA OU ELECTROMECÁNICA. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN CONCRETO, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE LAVADORAS INDUSTRIAIS. PERMISO DE CONDUCIR.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2255

Localidade

Santiago de Compostela

Data

24/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

VENDEDORES TÉCNICOS, EN XERAL

CONTRATO FORMATIVO PARA A OBTENCIÓN DA PRÁCTICA PROFESIONAL PARA PERSOAS MENORES DE 30 ANOS E QUE CONTEN NECESARIAMENTE CON ALGÚN DOS SEGUINTES TÍTULOS: TECNICO SUPERIOR EN XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS, TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL OU TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA Á DIRECCIÓN. OS CANDIDATOS DEBEN CUMPRIR OS REQUISITOS ESTABRECIDOS NO PROGRAMA TALENTO 30 REGULADO POLA ORDE DO 1 DE ABRIL DE 2022 (DOG. NÚM 75 DO 20 DE ABRIL DO 2022). OFÉRTASE CONTRATO TEMPORAL DE 240 DÍAS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3035

Localidade

Arzúa

Data

23/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PEÓNS AGRÍCOLAS, EN XERAL

IMPRESCINDIBLE TER CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE REXISTRADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3023

Localidade

Santiago de Compostela

Data

23/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PROGRAMADORES DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

DESENVOLVEMENTO FRONT END GRUPAL( VERSIONES 8 Y 9)INGLES MEDIO ALTO//REQUIRENSE 36 MESES DE EXPERIENCIA//CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA CON FLEXIBILIDADE HORARIA E TELETRABALLO.

MEDIO DE CONTACTO:

Pinchando no enlace.

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3028

Localidade

Santiago de Compostela

Data

23/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL

PERSOA CON DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2951

Localidade

Vila de Cruces

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

RECEPCIONISTAS DE HOTEL

RECEPCIONISTA DE HOTEL (TÉCNICO E ESPECIALISTA) CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. FUNCIÓNS DE RECEPCIÓN DE HOTEL: CHECK-IN, CHECK OUT, FACTURACIÓN. INGLÉS NIVEL MEDIO. WORD E EXCEL MEDIO. CONTRATO FIXO DISCONTINUO A TEMPO COMPLETO (SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS).

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2952

Localidade

Boimorto

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AUXILIARES DE FARMACIA

PERSOA LICENCIADA/ DIPLOMADA OU AUXILIAR DE FARMACIA PARA REALIZAR TAREFAS DE DISPENSACIÓN, PEDIDOS...

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2955

Localidade

Vila de Cruces

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

PRECISASE CAMAREIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. TRABALLO SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 870 210

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2956

Localidade

Monterroso

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

COCIÑEIROS, EN XERAL

COCIÑEIRO/A PARA HOTEL ENCARGADO DE PREPARAR UN MENÚ DIARIO PARA A CEA DOS CLIENTES. COCIÑA GALEGA. PREPARAR TAMÉN O "BUFFET" DO ALMORZO. CONTRATO INDEFINIDO FIXO DISCONTÍNUO A TEMPO COMPLETO. (SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS).

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2976

Localidade

Boimorto

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

CONTRATO DE INTERINIDADE. 6 MESES PRORROGABLES. EXPERIENCIA DE 6 MESES. SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2979

Localidade

O Pino

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PSICOPEDAGOGOS

SEGUN BASES.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 870 210

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/3005

Localidade

Antas de Ulla

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

COCIÑEIROS, EN XERAL

AXUDANTE DE COCIÑA OFERTA DIRIXIDA EXCLUSIVAMENTE A PERSOAS CON DISCAPACIDADE.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 159 334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2999

Localidade

A Estrada

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AXUDANTES DE COCIÑA

REQUIRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA E CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS//CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/1856

Localidade

Ames

Data

22/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

MASAXISTAS DEPORTIVOS

MASAXISTA PARA CENTRO TERAPEUTICO. VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2902

Localidade

Rodeiro

Data

21/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO. CARNÉ CONDUCIR E DISPONIBILIDADE DE VEHÍCULO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2906

Localidade

Mesía

Data

21/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

SOLDADORES POR MIG-MAG

SOLDADOR ESTRUTURAS METÁLICAS (PREFERIBLEMENTE MIG MAG) OFICIAL DE 1ª CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 159 334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2908

Localidade

A Estrada

Data

21/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

TRABALLADORES DE GANDO VACÚN, EN XERAL

PERSOA PARA TRABALLAR EN GANDEIRÍA DE VACÚN REALIZANDO TAREFAS DE ORDEÑO E ATENCIÓN AOS ANIMAIS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2919

Localidade

Frades

Data

21/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PERRUQUEIROS UNISEX

NECESÍTASE PERRUQUEIRO/A. MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA. CICLO EN PERRUQURÍA E COMÉSTICA CAPILAR. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL DE TARDE, 30 HORAS Á SEMANA. INCORPORACIÓN INMEDITA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 828 686 (de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00)

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2940

Localidade

Lugo

Data

21/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. CONTRATO TEMPORAL. VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2849

Localidade

Silleda

Data

20/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. CARNÉ CONDUCIR B E DISPONIBILIDADE DE VEHÍCULO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2010

Localidade

Ordes

Data

20/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS

NECESÍTASE PSICOLOGO/AS IMPRESCINDIBLE ACREDITACIÓN SANITARIA PARA TRABALLAR NUN CENTRO DE RECOÑECEMENTO DE CONDUCTORES. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 828 686 (de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00)

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2866

Localidade

Lugo

Data

20/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL

IMPRESCINDIBLE CUMPRIR O REQUISITO DE SER PERSOA EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL E TER TAL CONDICIÓN ACREDITADA NA DEMANDA DE EMPREGO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NA OCUPACIÓN. COÑECEMENTO DE GALEGO E PERMISO DE CONDUCIR B.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 867 304

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2760

Localidade

Santiago de Compostela

Data

20/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

CAMAREIRO/A ASALARIADO/A. 60 MESES DE EXPERIENCIA. INGLÉS B1. CONTRATO INDEFINIDO FIXO DISCONTÍNUO (8 MESES). XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2832

Localidade

Arzúa

Data

17/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PEÓNS DE OBRAS PUBLICAS, EN XERAL

VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA, PERMISO DE CONDUCIR E FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2829

Localidade

Lalín

Data

17/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL

ELECTRICISTA OFICIAL DE 3ª. TITULACIÓN: FP DE ELECTRICIDADE OU AFÍN. EXPERIENCIA DE 12 MESES. FUNCIÓNS: INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN XERAL, MANTEMENTO ELÉCTRICO, TENDER CABLEADO, ETC.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 867 304

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2785

Localidade

Santiago de Compostela

Data

17/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS

NECESÍTANSE COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS, CON ALGUNHA DAS SEGUINTES TITULACIÓNS: TÉCNICO/A DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUACIÓNS SOCIAIS. VALORARASE PERMISO DE CONDUCIR PARA O DESPRAZAMENTO. CONTRATOS TEMPORAIS DE 6 MESES E 1 MES. XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 828 686 (de luns a venres en horario de 9:00 a 14.00)

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2801

Localidade

Guntín

Data

17/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO

DOCENTE OBRADOIRO EMPREGO ORDES-FRADES-MESÍA CERTIFICADO PROFESIONALIDADE NIVEL 1 "ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES" AGAR0309 (REQUISITOS RD 682/2011, DE 13 DE MAIO).

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2796

Localidade

Ordes

Data

17/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

TRABALLADORES DE GANDO VACÚN, EN XERAL

PERSOA CON EXPERIENCIA NA SAÚDE PODAL DO GANDO VACÚN.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2588

Localidade

Rodeiro

Data

16/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL

CONDUTOR/A DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. RUTA FIXA. PERMISO DE CONDUCIR TIPO C E CAP EN VIGOR.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2680

Localidade

O Pino

Data

16/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AUXILIARES DE FARMACIA

TÉCNICO/A EN FARMACIA E PARAFARMACIA. TAREFAS PROIAS DA OCUPACIÓN NUN CENTRO RESIDENCIAL.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2736

Localidade

Teo

Data

16/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.

BUSCASE REPARTIDOR PARA TRANSPORTE RUTAS GALICIA. PERMISO CONDUCIR B.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 867 304

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2698

Localidade

Santiago de Compostela

Data

16/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

TRABALLADORES DA GANDERÍA, EN XERAL

PERSOA PARA TRABALLAR EN CLUB HÍPICO NO COIDADO DE CABALOS. VALORASE EXPERIENCIA NO TRATO CON ANIMALES. CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA PARCIAL 5 hs DIARIAS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 159 334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2702

Localidade

A Estrada

Data

16/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL

PRECÍSASE PERSOA PARA REALIZAR TAREFAS HABITUAIS DE ADMINISTRATIVO. VALORARANSE COÑECEMENTOS BÁSICOS DE PRESTO E FORMACIÓN EN PRL.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2635

Localidade

Lalín

Data

15/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PEÓNS DE OBRAS PUBLICAS, EN XERAL

TRABALLADOR DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZACIÓN DE TRABALLOS RELACIONADOS COA CONSTRUCIÓN DE REDES DE SANEAMENTO. IMPRESCINDIBLE PRL.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2640

Localidade

Lalín

Data

15/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CARPINTEIROS, EN XERAL

CARPINTEIRO/A OFICIAL. MANEXO CONTROL NUMÉRICO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 159 334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2624

Localidade

A Estrada

Data

15/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PROFESORES DE FORMACIÓN VIARIA

REQUIRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA IMPARTIR CLASES TEORICAS E PRACTICAS//CONTRATO INDEFINIDO.

MEDIO DE CONTACTO:

Pinchando no enlace.

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2613

Localidade

Santiago de Compostela

Data

15/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

CAMAREIRO/A PARA REALIZAR AS TAREFAS PROPIAS DA OCUPACIÓN. VALORABLE CARNÉ MANIPULACIÓN ALIMENTOS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2594

Localidade

O Pino

Data

14/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

ATENCIÓN PERSOAL E DOMÉSTICA NUN DOMICILIO EN HORARIO DE 9:30 A 11:30 HORAS DE LUNS A VENRES. MÍNIMO 3 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2540

Localidade

Santiago de Compostela

Data

14/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

APLICADORES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS DE FACHADAS

CON EXPERIENCIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 828 641

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2565

Localidade

Lugo

Data

14/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS

PARA DESENVOLVER PROXECTO DE ASESORÍA EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN CLÍNICA CONTINUADA EN ESPAÑA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DE PAISES LATINOAMERICANOS . ESTABLECER CONVENIOS CON CLINICAS E HOSPITAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE REQUIRAN DESENVOLVER COMPETENCIAS LABORAIS ESPECÍFICAS ENTRE OS PROFESIONAIS SANITARIOS//CONTRATO INDEFINIDO.

MEDIO DE CONTACTO:

Pinchando no enlace.

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2555

Localidade

Santiago de Compostela

Data

14/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

NECESÍTASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2512

Localidade

Vila de Cruces

Data

13/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

FORMADORES DE FORMADORES

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO AGA164_1 " ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS,XARDINS E CENTROS DE XARDINERIA" ( RD 1228/2006 DE 27 DE OUTUBRO DE 2006).

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2524

Localidade

Curtis

Data

13/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA

SERVIZOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN EN PEDAGOXÍA, PSICOLOXÍA OU SOCIOLOXÍA E CERTIFICADO DE APTITUDE PEDAGÓXICA OU MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. PERMISO DE CONDUCIR B.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2507

Localidade

Santiago de Compostela

Data

13/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO CON EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR B E VEHÍCULO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/1897

Localidade

Vedra

Data

13/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PANADEIROS

AXUDANTE DE PANADERÍA PARA FORNO E OBRADOIRO CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR B.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 870 210

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2457

Localidade

Antas de Ulla

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

APRENDIZ DE MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA: GRADUADO EN ESO. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 866 122

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2477

Localidade

Melide

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.

CONDUTOR PARA REPARTO DE PAN CON EXPERIENCIA EN CONDUCIÓN DE FURGONETAS. CONTRATO DE 4 HORAS DIARIAS, 6 DÍAS Á SEMANA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 982 870 210

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2458

Localidade

Antas de Ulla

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

CAMAREIRO/A - OFICIAL DE 2ª // REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA PODER ENVIAR A CANDIDATURA): EXPERIENCIA 12 MESES, NIVEL ALTO DE INGLÉS E PORTUGUÉS // CONTRATO INDEFINIDO - FIXO DISCONTINUO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 995 861 / 60 / 63

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2492

Localidade

Teo

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

TÉCNICOS EN OPERACIÓNS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

TÉCNICO EN INFORMÁTICA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 981 541 555

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2454

Localidade

A Estrada

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO EOC409_1 " OPERACIONS AUXILIARES DE ACABADOS RIXIDOS E URBANIZACION".

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2482

Localidade

Curtis

Data

10/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS

4 POSTOS DE ENFERMERÍA EN CENTRO RESIDENCIAL EN TEO, IMPRESCINDIBLE DIPLOMATURA OU GRADO EN ENFERMERIA , XORNADA PARCIAL, 35 HORAS SEMANAIS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2431

Localidade

Teo

Data

09/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

INSEMINADOR/A DE GANDO BOVINO

EXPLOTACIÓN GANDEIRA. T.S. EN GANDERÍA E ASISTENCIA EN SANIDADE ANIMAL OU FORMACIÓN EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. EXPERIENCIA EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE GANDO BOVINO E ATENCIÓN EN PARTOS. DISPONIBILIDADE SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS E PARA URXENCIAS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2440

Localidade

Trazo

Data

09/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE XERIATRÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA - XEROCULTOR/A PARA COIDAR PERSOAS DEPENDENTES.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 981 541 555

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2311

Localidade

Rodeiro

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

COCIÑEIROS, EN XERAL

AXUDANTE DE COCIÑA. TAREFAS DE AXUDA NA PREPARACIÓN DE PLATOS BÁSICOS, BOCADILLOS E LIMPEZA E ORDEN DA COCIÑA. XORNADA PARCIAL.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2383

Localidade

O Pino

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE XERIATRÍA

CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. TRABALLO EN SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2360

Localidade

Chantada

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PROFESORES DA ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS (ENSINO SECUNDARIO)

PROFESOR/A CON NIVEL B2 DE INGLÉS PARA IMPARTIR CLASES 2 HORAS OS XOVES E 2 HORAS OS VENRES. INPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 159 334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2365

Localidade

A Estrada

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

ASISTENTES DOMICILIARIOS

FORMACIÓN SOCIOSANITARIA. SEIS MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. PERMIDO DE CONDUCIR B E VEHÍCULO PROPIO.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2371

Localidade

Boqueixón

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS, EN XERAL

REQUÍRESE NIVEL ALTO DE INGLÉS. 6 MESES DE EXPERIENCIA E FORMACIÓN EN MANIPULACIÓN ALIMENTARIA. COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA E TRAZABILIDADE E MANEXO DE ERP. PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO INDEFINIDO - FIXO DISCONTINUO A XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 012

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2376

Localidade

Teo

Data

08/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CAMAREIROS DE PISO (HOSTALARÍA)

CON EXPERIENCIA PREVIA E PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO DE DURACION DETERMINADA (180 DÍAS). XORNADA SEMANAL 30-35 HORAS.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 867 280

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2335

Localidade

Arzúa

Data

07/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PEÓNS GANDEIROS, EN XERAL

TRABALLOS DE MUXIDO E LIMPEZA DE CORTES A QUENDAS DE DÍA E NOITE. REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 867 280

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2342

Localidade

Santiso

Data

07/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE PONTE

PERSOA PARA MANEXO E UTILIZACIÓN DE GUINDASTRE PONTE.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 886 151 246

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2325

Localidade

Lalín

Data

07/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

PEÓNS DE HORTICULTURA, XARDINERÍA

AXUDANTE OU PEÓN XARDINERÍA CON CARNÉ CONDUCIR B. IMPRESCINDIBLE DESEMPREGADO/A E MÍNIMO 30 MESES EXPERIENCIA.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2330

Localidade

Frades

Data

07/03/2023

LOGO EMPLEO.PNG

MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS

MOZO/A ALMACÉN CON CARNÉ CONDUCIR B.

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono: 881 960 458

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Oferta

12/2023/2314

Localidade

Oroso

Data

07/03/2023