Perruquería Marisa.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Pladur Touro.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

O Concello de Vila de Cruces inicia o proceso para a elaboración do IV Plan de Igualdade

Laura Moure/Vila de Cruces

O Concello de Vila de Cruces vén de consolidar a súa aposta pola igualdade de xénero unha vez máis. O alcalde, así como a concellería da muller, declaran o seu compromiso

co establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e

oportunidades de mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real e efectiva e de integración social. Dito compromiso coa igualdade materialízase co inicio do proceso para a elaboración do IV Plan de Igualdade do concello de Vila de Cruces. A elaboración deste plan, que pretende ter unha vixencia de catro anos, conta coa colaboración e financiación da Deputación de Pontevedra, tras a concesión da subvención dirixida aos concellos de menos de 20.000 habitantes para o fomento da igualdade de oportunidades e prevención da violencia de xénero.

O consistorio cruceño. Autor: Ecos da Comarca.

Os plans de igualdade son conxuntos ordeados de medidas adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na administración local a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo. Todas as administracións locais teñen a obligatoriedade de ter un propio, aplicando así o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes de todas as políticas públicas exercidas dende o concello de Vila de Cruces.


Esta semana constituise a Comisión de Igualdade, a encargada de realizar a diágnose de situación sobre a situación do concello para así poder establecer un plan de acción acorde ás necesidades de Vila de Cruces. Para a realización da mesma, pedirase a opinión e a contribución activa da cidadanía así como de determinados axentes sociais do concello (centros educativos, asociacións...) dende os medios que se porán ao seu alcance.

38 vistas0 comentarios
IRS.jpg

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE