Perruquería Marisa.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Pladur Touro.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Monterroso paga unha sanción de case 11.000 euros por feitos acontecidos en anteriores mandatos

"Debido a que a vivenda comunitaria non dispón do equipamento destinado a persoas de todos os grados de dependencia no que se poda prestar os coidados", indica o Concello


Ecos da Comarca/Monterroso

O Concello de Monterroso vén de pagar unha sanción de case 11.000 euros por feitos

acontecidos en anteriores mandatos, tal e como afirma o actual equipo de goberno. "Trátase dunha sanción en base a actas de inspección anteriores a entrar ao goberno o

actual equipo de goberno que se viu reducida nun 40% pois inicialmente eran case 20.000 euros".


En concreto, explica, "trátase dunha sanción dada a gravidade do risco ou perigo xerado para as persoas usuarias dos servicios sociais pois tal e como versa na mesma os centros autorizados como vivenda comunitaria non dispoñen do equipamento destinado a persoas de todos os grados de dependencia no que se poda prestar os coidados específicos que precisan e comportan un risco tanto para o benestar da persoa usuaria como para a súa seguridade. Ademais tal e como constan na acta vén dado do incumprimento de advertencias previas nas visitas realizadas nos anos 2015, 2018 e 2019".


Vén motivada, sinala, tamén polas deficiencias atopadas constantemente na vivenda comunitaria ocasionadas polas constantes humidades, "pois a pesar de ser unha obra inaugurada no 2014 presenta un estado estrutural deficiente".


O equipo de goberno lamenta que teñan que cargar con esta sanción motivada pola "incompetencia de anteriores equipos de goberno, especialmente do grupo socialista, pois trátase dun centro posto en marcha incumprindo a ilegalidade ao entrar xa no momento da súa apertura persoas cun grado de dependencia superior ao permitido. Ademais a ampliación feita recentemente tampouco se aprobou pola consellería pertinente", subliña.

Destaca que está a traballar na búsqueda da mellor solución en coordinación coa Consellería de