top of page
Perruquería Marisa.gif

Catro empresas de Melide, unha de Arzúa e outra de Touro reciben axudas para mellorar a actividade

Trátase dunha orde de subvencións da Xunta para levar a cabo investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader)


Laura Moure/Comarca de Arzúa/Terra de Melide

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado pola alcaldesa de Santa Comba, María Pose, e polo xefe territorial da Consellería do Medio Rural, José Manuel Santos Maneiro, visitaron a empresa Lácteos Ferrado Verde, unha das beneficiarias con máis de 100.000 euros da orde de axudas para levar a cabo investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader). Estas axudas repartirán entre 11 empresas da área de Santiago, algunhas das comarcas de Arzúa e Terra de Melide, máis de 4 millóns de euros que mobilizarán en investimentos nesta área máis de 11 millóns de euros.

Así, esta orde de axudas busca incentivar os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia destinadas á transformación e comercialización de produtos agrarios. No caso das subvencións, consistiron en axudas para a execución deses proxectos, mentres as garantías para préstamos consistiron en garantías do 80% do risco inherente a cada empréstito formalizado destinado a financiar os investimentos.


Para iso, foron suxeito de subvención actuacións como a construción, adquisición e mellora de bens inmobles, así como a compra de terreos ata un valor inferior ao 10% do total dos gastos subvencionables. Tamén, estas achegas sufragarán a compra de maquinaria e equipamentos novos, a adquisición de programas informáticos e de patentes ou licenzas relacionadas cos procesos produtivos.

Ademais, como novidade, deuse prioridade ás asociacións de produtores que se uniron para levar investimentos en común. Deste xeito, concedéuselles a máxima puntuación no apartado de beneficio a produtores dos criterios de valoración ás cooperativas agrarias galegas ou ás sociedades participadas maioritariamente (máis do 50%) por cooperativas agrarias galegas ou por asociacións e organizacións de produtores da nosa comunidade.


Das comarcas foron beneficiarias:

  • Queixería Barral S.L.U. de Arzúa: recibiu 90.084 euros para a ampliación e melloras tecnolóxicas na fábrica de queixos.

  • Ecocentro SC de Melide: obtivo 2.168.692 euros para melloras tecnolóxicas no centro de clasificación e envasado de ovos.

  • Avícola Grao S.L. de Melide: otorgáronlle 721.451 euros para melloras no matadoiro e na sala de despece de aves.

  • Dairylac S.L. de Melide: recibiu 885.977 euros para melloras tecnolóxicas na industria láctea.

  • Cooperativa Lácteas Unidas SCG de Melide: déronlle 60.417 euros para melloras tecnolóxicas na fábrica de pensos.

  • Queizuar SL de Touro: outorgáronlle 2.057.088 euros para a ampliación da fábrica de queixos.

469 visualizaciones0 comentarios
IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
bottom of page