Perruquería Marisa.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Pladur Touro.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Axudas para exención do canon da auga e coeficiente de vertido para os locais de restauración e ocio

Optan a elas os restaurantes, salóns de banquetes, cafeterías e bares, salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo, furanchos, hoteis e aloxamentos turísticos, balnearios e os albergues turísticos

Laura Moure

A Xunta de Galicia publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se establece o modelo de solicitude das exencións no canon da auga e coeficiente de vertido a aqueles sectores económicos afectados na súa actividade pola evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria derivada da Covid-19, como son os establecementos de restauración e ocio.


A resolución recolle a disposición da Lei de medidas fiscais e administrativas dos Presupostos da Xunta para o ano 2021, que establece os requisitos para poder obter dita exención, que debe tramitarse previa solicitude do interesado. A información sobre esta medida de apoio da Xunta aos sectores máis afectados, e o modelo normalizado de solicitude de exención do canon da auga e coeficiente de vertido inclúese no anexo da resolución publicada hoxe no DOG: https://xurl.es/Augas de Galicia


Poderán acceder á exención de pago do canon da auga ou do coeficiente de vertido os titulares de auga dos establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafeterías e bares; de ocio e entretenemento: salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos; así como os hoteis e aloxamentos turísticos, balnearios e os albergues turísticos.


A exención do pago será de aplicación sempre que estes establecementos disminuíran significativamente a súa actividade durante a vixencia da mesma. A disposición fixa que os consumos realizados sexan iguais ou inferiores ao 25% do consumo realizado no periodo de facturación inmediatamente anterior a 5 de novembro. Poderán tamén acceder a estas exencións no caso dos rexistros de aloxamentos, dos servizos efectivamente realizados ou do consumo eléctrico nos que se desprenda unha merma da actividade de, polo menos, o 75%.


A exención do pago do canon da auga ou do coeficiente de vertido dos consumos de auga aplicarase aos periodos de facturación comprendidos entre o 5 de novembro de 2020 e ata a data na que se levante a declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

20 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
IRS.jpg

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE