top of page

Abre mañá o prazo para solicitar as axudas extraordinarias directas ao comercio local de Lalín

A axuda será de 1.000 euros por establecemento ou por actividade sen establecemento, podendo ter o beneficiario máis dun local ou actividade con dereito a axuda

A zona do Consistorio lalinense.

Autor: Ecos da Comarca


Laura Moure/Lalín

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lalín, en sesión ordinaria celebrada en data 23 de marzo de 2021, acordou aprobar as bases reguladoras e convocatoria das axudas extraordinarias directas ao sector do comercio local afectado pola crise da Covid-19. As subvencións reguladas ao abeiro destas bases faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 0.431.479 ata un importe máximo de 250.000 euros, correspondente ao orzamento deste Concello para o ano 2021


A finalidade destas axudas é promover e reactivar a actividade local que permita manter a actividade económica, o emprego e a dimensión competitiva do sector do comercio para que poida afrontar as consecuencias derivadas do impacto xerado pola crise producida pola pandemia.


A axuda será de 1.000 euros por establecemento ou por actividade sen establecemento, podendo ter a persoa ou entidade beneficiaria máis dun establecemento ou actividade con dereito a axuda.


Requisitos

Os requisitos para poder solicitar as axudas son os seguintes:

  • Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, salvo que non sexa de obrigado cumprimento

  • Que se desenvolva unha actividade económica en situación de alta no Imposto sobre Actividades Económicas e encadrada nalgún dos epígrafes correspondentes ao IAE relacionados no Anexo I, con anterioridade á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020)

  • Que a actividade se desenvolva no municipio de Lalín. Para aquelas actividades sen local determinado, deberán ter o seu domicilio fiscal no Concello de Lalín

  • Acreditar un descenso de facturación igual ou superior ao 20% que se calcularará compa rando os datos de facturación anual de 2020 cos de 2019. Para as altas que se produciran ao longo do ano 2019, a baixada de facturación calcularase comparando a facturación media mensual dos meses con actividade do ano 2019 coa facturación media dos meses do ano 2020. Para as altas que se produciran entre o 1 de xaneiro e o 13 de marzo de 2020 a baixada de facturación calcularase comparando a facturación media mensual dos meses con actividade do primeiro trimestre do ano 2020 coa media mensual dos tres trimestres restantes do ano 2020.

E tamén haberá unha serie de obrigas que deberá cumprir o beneficiario e que poderá consultar no anuncio publicado hoxe no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.


O prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partires do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, e dicir, desde mañá.


Toda a información pode consultarse no enlace citado en liñas máis arriba.


0 comentarios

Comentários


IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page