top of page

A Escola-Banda de Música de Antas abre o proceso para a selección e contratación do novo director

O 12 de marzo finalizará o prazo para que os candidatos remitan toda documentación


Laura Moure/Antas de Ulla

A Asociación Escola-Banda de Música de Antas de Ulla abre o proceso para a selección e contratación dun/dunha novo/nova director ou directora para a súa Escola e Banda de Música. O actual director é o agoladés Javier González Borrajo que leva dirixindo esta formación dende hai unha década e anunciou a súa dimisión en xaneiro.


Terase en conta que os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo teñan en posesión o Título Superior de Música en Dirección ou Interpretación (instrumentos de vento ou percusión), aínda que non é un requisito indispensable. Así mesmo, valorarase a experiencia previa na dirección de bandas populares e/ou profesionais.

Funcións:

  • Dirixir e programar os ensaios Xerais e Parciais da Banda de Música, previo consenso coa Xunta Directiva.

  • Organizar as clases e actividades da Escola de Música, en acordo coa Xunta directiva.

  • Programar xunto coa Directiva un calendario anual de actuacións (concertos, festas, certames, intercambios, audicións, galas…) tanto da Escola como da Banda e, atender a cada compromiso que se acepte.

  • Seleccionar un programa de calidade, variado e acorde con cada actuación e adecuado ó nivel de cada unha das formacións (Escola e Banda).


O prazo para remitir a documentación rematará o 12 de marzo do 2022. Os documentos que deben achegar as persoas interesadas son os seguintes: Currículum Vitae cunha foto recente; proposta de proxecto para a Banda de Música e proposta de proxecto para a Escola de Música. Todos isto será enviado á dirección de correo electrónico: bandademusicadeantasdeulla@gmail.com


O proceso selectivo constará de tres fases:

  • 1ª FASE: Valoración e preselección de todos os proxectos recibidos. A Xunta Directiva, vistas as solicitudes que se presenten en dito prazo, establecerá os andidatos que pasen as seguintes fases, tendo en conta o currículum Vitae e as propostas presentadas para ambas formacións (Banda e Escola). Unha vez rematada a realización da primeira fase deste proceso, a Xunta Directiva porase en contacto cos candidatos seleccionados para pasar á segunda fase a través, do mesmo correo electrónico onde se recibiu a candidatura.

  • 2ª FASE: Entrevista persoal a cada unha das candidaturas preseleccionadas. A Directiva da Asociación realizará unha entrevista persoal coas persoas seleccionadas, onde se valorará a viabilidade e interese dos proxectos presentados. Así mesmo, tratarase co/a candidato/a a dispoñibilidade de tempo para adicarlle á Asociación e, tamén, as condicións laborais de desenvolver ditos postos.

  • 3ª FASE: Proba práctica que consistirá nun ensaio coa Banda de Música de Antas de Ulla. A última fase constará dun exercicio presencial a realizar coa Banda de Música de Antas de Ulla. Consistirá nun traballo de ensaio de dúas pezas obrigadas, propostas pola Xunta Directiva.

Ao remate desta terceira fase, a Banda xunto coa Xunta Directiva realizarán unha votación para decidir por maioría a persoa seleccionada para o posto de director/a.

Ademais, cabe recalcar que a Asociación Escola Banda de Música de Antas de Ulla, resérvase o dereito a declarar deserto o proceso selectivo no caso de que ningunha das candidaturas supere a totalidade das dúas rondas. Así mesmo, a Xunta Directiva queda facultada para a interpretación destas bases e para resolver as dúbidas que poidan presentarse, ademais de para adoptar as medidas necesarias para o normal e ordenado desenvolvemento da presente convocatoria. Os candidatos “as persoas aspirantes” aceptan a totalidade destas bases ao presentar a súa candidatura neste proceso selectivo.


HAI UN MES ECOS DA COMARCA ENTREVISTOU AO ACTUAL DIRECTOR, JAVIER GONZÁLEZ BORRAJO. DEIXAMOS POR AQUÍ A SÚA ENTREVISTA PARA SABER TAMÉN OS MOTIVOS POLOS QUE DECIDE DEIXAR ESTE CARGO:

0 comentarios
IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page