top of page

A Comisión Sociosanitaria de COGAMI reclama cambios no sistema sanitario co gallo do Día da Saúde

Son un paquete de medidas clave as que reivindica esta comisión que está representada

por 25 entidades de discapacidade orgánica


Laura Moure/Xeral

Hoxe, 7 de abril, conmemórase o Día da Saúde, unha data na que a Comisión Sociosanitaria de COGAMI dedica á reivindicación de acceso en condicións de igualdade para todas e todos os pacientes. Durante este ano, dende esta Comisión, conformada por 25 entidades membro, reclaman un paquete de medidas clave que cren que se deben mellorar para unha atención sociosanitaria axeitada e próxima ás persoas.


Un destes primeiros puntos sería ter acceso a diagnósticos e tratamentos especializados e a terapias de rehabilitación de fisioterapia, logopedia e mesmo terapia ocupacional. A constitución de equipos multidisciplinares que fagan seguimentos de enfermidades crónicas, e mesmo facilitar a derivación a servizos especializados e/ou unidades de referencia, serían outros dos puntos que reclama a Comisión Sociosanitaria.

En palabras da coordinadora desta Comisión, Laura Quintas, “a maioría de persoas con enfermidades crónicas temos unha discapacidade orgánica, algo difícil de ver e avaliar. Somos persoas usuarias do sistema sanitario de forma continuada ao longo de moitos anos

ou de toda a nosa vida, co que reclamamos unha sanidade adaptada ás persoas con enfermidades crónicas, mellorando o acceso e tratándonos de forma multidisciplinar, como persoas con diferentes problemas de saúde e patoloxías, non como patoloxías o sintomatoloxía illada e sen conexión”.


A axilización e recorte nos tempos da expedición do certificado do grao de discapacidade

coa aprobación do novo baremo, a realización de avaliacións presenciais e a necesidade de mellorar a sensibilidade coas enfermidades crónicas e raras, son outras das reivindicacións que demanda a Comisión Sociosanitaria, ao igual que a aplicación de protocolos de actuación e guías de práctica clínica, a formación de especialistas para a atención a persoas con enfermidades crónicas e con discapacidade, a creación de itinerarios sociosanitarios e a necesidade de que a atención sexa accesible a todas as persoas.

Segundo explica Laura Quintas, “as persoas con enfermidades crónicas e as entidades que as representamos estamos preparadas para poder aportar o noso coñecemento ao sistema sanitario e poder melloralo. Todas as persoas, nalgún momento da súa vida, son pacientes e, polo tanto, usurarias do sistema de saúde. Este sistema ha de ser público, participativo e humano, tanto para as persoas que acudimos a el como pacientes como para as persoas que traballan nel”.


Outras das propostas de mellora necesarias son o acceso a novas opcións terapéuticas, a

tratamentos en condicións e tempos adecuados, a mellora das listas de espera e o acceso a materiais e apoios técnicos axeitados, poñendo especial atención nas persoas máis

vulnerables.


Comisión Sociosanitaria

Nos últimos anos o movemento asociativo COGAMI viuse incrementado por un maior número de entidades de carácter sociosanitario. Son asociacións de persoas que teñen

unha enfermidade crónica, polo que a súa problemática sitúase tanto no plano social como

no sanitario, co que se crea a Comisión Socionsanitaria o 15 de xullo de 2011. Esta comisión representa a persoas con patoloxías como o lupus, a esclerose, a fibromialxia e fatiga crónica, a hemofilia, as enfermidades do ril, o crohn e colite ulcerosa, as enfermidades reumatolóxicas, as persoas con amputacións, as persoas con lesión medular, o linfedema e a espondilite. Ademais participan entidades que abarcan todo tipo de discapacidades e outras orientadas a idades temperás.


Esta comisión encárgase de servir de interlocutora coa administración pública sanitaria, e supervisar e colaborar no catálogo ortoprotésico, nos decretos de sanidade, nos plans de

actuación do SERGAS, así como apoiar a colectivos específicos nas súas reivindicacións,

potenciar as necesidades de accesibilidades no ámbito hospitalario: análise de carencias

actuais e asesorar en procedementos de reclamacións individuais ou colectivas.

0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page