top of page

3.500 persoas benefícianse dos 32 proxectos de Cogami e entidades membro a través da X Solidaria

Persoas con discapacidade de toda Galicia desfrutan destes programas que se desenvolven a través dos fondos do 0,7% das persoas contribuíntes que marcaron o recadro 106 na declaración da renda, e que xestiona a Xunta


Ecos da Comarca/Xeral

Cando se fai a declaración da renda, cada vez que unha persoa marca o recadro 106 de

Programas de interese xeral para fins de carácter social, coñecida por X Solidaria, permite

que o 0,7% do IRPF dos impostos que paga, poidan ser investidos en programas sociais

como os que desenvolven COGAMI e as súas entidades membro.


Durante este ano, levaranse a cabo 32 programas e proxectos que beneficiarán a máis de

3.500 persoas, e nos que se desenvolven actividades de intervención familiar en situacións

de especial vulnerabilidade ou dificultade; apoio á inclusión sociolaboral; promoción da

autonomía persoal a través de actividades físico-rehabilitadoras, fisioterapia, terapia

ocupacional, atención psicolóxica e social, atención temperá, información, asesoramento e

orientación, intervención social, actividades de lecer, deportivas e artísticas, transporte

adaptado; obras de mellora e adaptación de espazos; así como actividades de voluntariado.

Na liña de actuacións no ámbito da familia, a infancia e a dinamización demográfica,

COGAMI está a desenvolver o Programa IN-Itinere, que trata de dotar ás familias de

ferramentas para o acompañamento ás persoas con discapacidade, facilita o acceso a

servizos de calidade e mellora a xestión emocional no eido familiar.


No que se refire ás actuacións de inclusión social, intégrase o Servizo de inclusión ao

Emprego, executado por COGAMI e ACADAR, e que presta apoio á inclusión sociolaboral

das persoas con discapacidade.


Publicidade

No eido da promoción da autonomía persoal e apoio ás persoas con discapacidade,

desenvólvense unha serie de programas que levan a cabo tanto COGAMI como algunha

das súas entidades membro. Engloba os programa de: atención especializada, que inclúe

actividades físico- rehabilitadoras, de atención psicolóxica así como un servizo

complementario de atención social, a través das entidades AGL, AFFOU, GRUMICO,

AGFQ; atención social, asesoramento e intervención, desenvolvido por ACCU Ourense,

ACEM Coruña, ASOTRAME e ACEM Santiago, que promove a igualdade de oportunidades

na participación social e no acceso ao mercado de traballo; promoción da autonomía

persoal, que leva a cabo COGAMI e as entidades ASEM Galicia, ASEARPO, CONARTRITE,

AODEMPER e AVANTE, e que inclúe accións de información, asesoramento e orientación

así como de terapia ocupacional, psicoloxía, fisioterapia, actividades de lecer e artísticas;

atención integral, executado por COGAMI e ADAPTA, AMIZADE e AVEMPO, que procura

mellorar a autonomía e a calidade de vida a través de actividades de rehabilitación,

mantemento e mellora das condicións de saúde física; atención social e asesoramento

especializado, executado por COGAMI e as entidades ALCER Coruña, ALCER Ourense e

ALCER Pontevedra; atención temperá, desenvolvido por MISELA e VONTADE, e dirixido a

menores entre 0 e 6 anos con trastorno de desenvolvemento e/ou posibilidade de padecelo, e a nenas e nenos entre 6 e 16 anos con discapacidade recoñecida legalmente e as súas familias; así como o programa de lecer, cultura e deportes inclusivos, executado por COGAMI e ÁMBAR; ou o servizo de transporte adaptado.


Publicidade

Dentro dos proxectos de investimento e obra, levarase a cabo a instalación fotovoltaica

nos Centros de Fingoi (en Lugo), Medelo (en Silleda) e Ferrol, así como a renovación da

luminaria, co fin de mellorar a eficiencia enerxética. Realizaranse tamén, traballos de

carpintería e mantemento exterior en Medelo e Fingoi así como a instalación dun cambiador inclusivo neste último centro. Renovarase o equipamento informático no Centro de Monteporreiro (en Pontevedra), adquirirase novo material audiovisual para a promoción da comunicación inclusiva, e contarase coa dotación dunha nova furgoneta adaptada.


Ademais, COGAMI tamén está a executar o proxecto de construción de novas instalacións en Santiago de Compostela. Así mesmo, nesta mesma liña enmárcanse proxectos executados por entidades membro como os traballos de conservación nos centros ACEM Santiago e ADISBISMUR (en Outes); a mellora das condicións térmico- acústicas e enerxéticas de ASPAMITE (en Teo), a instalación solar fotovoltaica nos centros de AIXIÑA (en Ourense) e ÍNTEGRO (en Cabana); ou a renovación do equipamento informático e dixital en AGORA, (Monforte).

Outros dos programas que se están a desenvolver a través dos fondos da X Solidaria recolle actuacións destinadas ao voluntariado, a través do Programa de Voluntariado e a Rede de Voluntariado de COGAMI, co obxectivo de mellorar a calidade das accións desenvolvidas e o grao de satisfacción das persoas voluntarias.


Todos estes programas, que contan co financiamento da Xunta de Galicia, supoñen que as

persoas con discapacidade teñan acceso a actividades e recursos encamiñados a mellorar a súa calidade de vida e inclusión social.0 comentarios
IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page